डुब्दै होइन नि उडाउदै पो त !

डुब्दै होइन नि उडाउदै पो त !
अचम्मै ! घरहरुको बीचमा उडाउदै छ सूर्य !