लुम्बिनीमा भव्य बुद्धजयन्ती, आनीछोइङले भनिन् - बुद्धम् शरण गच्छामी