अट्लान्टिक महासागरको तटमा बसेर चित्र कोर्दै एक जापानीज चित्रकार

अट्लान्टिक महासागरको तटमा बसेर चित्र कोर्दै एक जापानीज चित्रकार