परेवाको हुल : मिलिजुली चारो खोसाखोस्

परेवाको हुल तर मिलिजुली चारो खोसाखोस् : 
हामी केही मौका पायो कि मै खाउँ मै लाउँ सुख सयल मै गरूँ को व्यवहार देखाउछौँ । तर यी परेवाहरु कत्ति मज्जाले मिलिजुली चारो खाँदैछन् !